La nostra política és oferir el PREU ÒPTIM sense descomptes.

Magda Gregori i Gubern

Llicenciada en Belles Arts per la facultat de Belles Arts “Sant Jordi” de Barcelona. Especialitat en pintura i escultura

Màster en artteràpia per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Expressar ...donar forma als sentiments... les emocions... les inquietuds…
Vull anar més enllà d'una realitat visual i buscar un llenguatge personal i coherent.
El medi artístic em serveix per expressar l'inexplicable i alhora dir allò que és evident.

terra... ...cel

ferida... ...cicatriu

interior... ...exterior

donar expressió als vincles que els uneix és la part que més m'inspira.

Magda Gregori Gubern - CV

Carregant...